Íslenskir stuðningsaðilar

Það er Íslensku sjávarútvegssýningunni & sjávarútvegsverðlaununum ánægja að hafa eftirfarandi stuðningsaðila:

Sími: +354 896 2277
icefish@icefish.is

Utanríkisráðuneytið
Utanríkisráðuneytið ber ábyrgð fyrir Íslands hönd um gerð milliríkja - og fjölþjóðasamninga, þ.m.t. á fiskveiði- og sjávarútvegssviðinu
Samtök iðnaðarins
Innan Samtaka iðnaðarins eru um 1000 fyrirtæki og félög sjálfstæðra atvinnurekenda. Þau eru mjög ólík innbyrðis, hvort sem litið er til stærðar, framleiðslu eða markaða.
Samtök fyrirtækja
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi eru heildarsamtök sjávarútvegsfyrirtækja og málsvari þeirra, með það að tilgangi að stuðla að framförum í sjávarútvegi og sjálfbærri nýtingu fiskistofna, gæta hagsmuna félagsmanna við gerð kjarasamninga og taka þátt í alþjóðasamstarfi.
Landssamband smabataeigenda
Landssamband smábátaeigenda (LS) er samband félaga og svæðisfélaga smábátaeigenda á Íslandi. Aðildarfélög eru 15.
Ábyrgar fiskveiðar ses
Íslenskir stuðningsaðilar
Farmanna og fiskimannasamband Íslands
Íslenskir stuðningsaðilar
VM – Félag Vélstjóra og málmtæknimanna
Vélstjórar og málmiðnaðarmenn eiga margt sameiginlegt bæði í námi og á vinnumarkaði. Námið skarast að stórum hluta og t.d. er iðnmenntun á sviði vélvirkjunar, vélsmíði og stálsmíði hluti af vélfræðinámi.
Sjómannasamband Íslands
Sjómannasamband Íslands er samtök stéttarfélaga sjómanna.
Félag atvinnurekenda
Félag atvinnurekenda eru hagsmunasamtök lítilla sem stórra fyrirtækja í inn- og útflutningi, heildsölu og smásölu.
Samtök verslunar og þjónustu
SVÞ - Samtök verslunar og þjónustu, voru stofnuð árið 1999. Félagsmenn SVÞ eru nú yfir 300 talsins og ná yfir fyrirtæki af ólíkum toga, allt frá innflytjendum og smásölum til þjónustufyrirtækja.
Íslandsstofa
Íslenskir stuðningsaðilar
Fiskifréttir
Fiskifréttir, vikublað um sjávarútveg, hafa komið út óslitið frá haustinu 1983 eða í meira en þrjá áratugi.
Íslenski Sjavaklasinn
Íslenski sjávarklasinn er drifkraftur nýrra hugmynda og stuðlar að öflugu samstarfi fyrirtækja og frumkvöðla í sjávarútvegi og haftengdri starfsemi. Með sterkari tengingum og samvinnu opnast ný tækifæri til nýsköpunar og atvinnusóknar til framtíðar.